Oversikt over yrker

Nedenfor finner du en oversikt over noen av de yrkene vi tilbyr på vår GTA server.

POLITIET

Politiet håndhever og opprettholder lov og orden og bekjemper kriminalitet.


Hovedoppgavene er å sikre trygghet, lov og orden, deretter er det prioritert å forhindre og forebygge straffbare handlinger og etterforske lovbrudd (forseelser og forbrytelser). Den mest sentrale oppgaven er å beskytte liv og eiendom, og å opprettholde eller gjenopprette offentlig ro og orden.

Stilingen søkes via vår nettside under
“For medlemmer”

AMBULANSETJENESTEN

Ambulansetjenesten er dedikert til å gi akuttmedisinsk behandling og/eller transport til endelig behandling, til pasienter med sykdommer og skader som pasient, eller lege mener utgjør et medisinsk nødstilfelle.

Ambulansetjenesten er en gren av prehospitale tjenester – som gjennomføres før pasienten kommer til sykehus. Ambulansetjenesten har også ansvar for luftambulansen.

Stilingen søkes via vår nettside under
“For medlemmer”

STATENS VEGVESEN

Statens Vegvesen har ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med kjøretøyer og trafikanter.

Stillingen søkes in-game hos NAV

MEKANIKER

Mekanikeren er alltid i nærheten. Vi tilbyr veihjelp, EU-kontroll, lakkering og oppgradering av bilen din, samt service og andre verksted tjenester.

Stillingen søkes in-game hos NAV

OSLO TAXI

Har du ett sted å være?
Hvorfor gå når du kan bli kjørt? Oslo Taxi tar deg trygt frem fra A til B til konkurransedyktige priser. 

Stillingen søkes in-game hos NAV

POSTEN

Posten skal fram!

Vi leverer brev og pakker til hele Norge.
Ingen kjenner Norge bedre enn oss.

Stillingen søkes in-game hos NAV

FISKER

Torsken kommer!

Vi leverer sjømat av kvalitet for at du skal få mat på bordet. Uten Torsken kan verden ei bestå.

Stillingen søkes in-game hos NAV

RASK RENOVASJON

Renner det over av søppel? 
Rask Renovasjon 
kommer raskt og henter bioavfall, papir, papp, plast og restavfall. Vi er der raskere enn du kan si rent og pent.

Stillingen søkes in-game hos NAV

SPAREBANK1

En krone her og en krone der.

Vi tar godt vare på dine inntekter og sparepenger med en god rente.

Stillingen søkes in-game hos NAV

EIENDOMSMEGLER1

På jakt etter bolig?

Eiendomsmegler1 hjelper deg med å finne ett flott hjem til deg.

Stillingen søkes in-game hos NAV

ADVOKATENE

Trenger du juridisk bistand?

Advokatene hjelper deg med din sak slik at du får den bistanden du trenger.

Stillingen søkes in-game hos NAV

Akkurat nå er vi LIVE på Twitch!
OFFLINE