GTA V Regelverket

Sist oppdatert: 29.01.2019 – 20:37

§1 – Omfang

GTA Regelverket gjelder for alle medlemmer med taggen «GTA Whitelisted».

Som «GTA Whitelisted» plikter du til å sette deg inn, forstå og kunne gjennomføre dine handlinger i henhold til dette regelverket.

GTA-Administrasjonen kan til en viss grad bryte rollespill om de ser dette som en nødvendighet.
Eierskapet reserverer seg retten til og kunne avstå, endre eller håndheve nye regler om de ser dette som en nødvendighet.


Med GTA Whitelisted menes en person som har søkt, og blitt godkjent til å å spille på serveren.
Med Rekrutteringsagent menes en person som har blitt valgt av Administrasjonen til og kunne rekruttere medlemmer til serveren.
Med Administrasjonen menes en gruppe personer som har blitt valgt av Eierskapet til å administrere og styre serveren.
Med Eierskapet menes de som eier spillsamfunnet.

§2 – Spillregler

§2.1
Du SKAL til enhver tid holde deg til karakteren du spiller. Om du ser det nødvendig å gå ut av karakter skal det tydeliggjøres “UAK» (Ute av karakter)
Dette skal IKKE forekomme i store RP situasjoner hvor mange folk vil bli forstyrret.
§2.2
Du kan KUN ha ên whitelisted jobb om gangen, dette inkluderer, men er ikke begrenset til; politi, ambulanse, taxi, advokat mv.
§2.3
Ved større kriminelle handlinger skal disse punktene følges:
§2.4a
Med større kriminelle handlinger menes, men er ikke begrenset til: Drap, ran og kidnapping.
§2.4b
Maks gruppe størrelse på de som skal utføre større kriminelle handlinger: 6 personer.
§2.4c
Ved ran, skal MINST 3 politibetjenter eller høyere være pålogget og operative.
§2.5
RDM (Random death matching / Tilfeldig drap) skal IKKE forekomme under NOEN omstendigheter. Du skal ALLTID ha en god grunn for å drepe noen
§2.6
Ambulansepersonell som er på vakt (har på sin respektive uniform) skal ikke under noen omstendigheter bli ranet, kidnappet, drept eller beskutt. Sistnevnte plikter til og holde seg unna skarpe situasjoner.
§2.7
Meta gaming (Bruker informasjon som man ikke har fått i rollespillet) skal IKKE forekomme under noen omstendigheter.
§2.8
Det er IKKE tillatt og stjele NOEN luftdyktige utrykningskjøretøy. Med luftdyktige utrykningskjøretøy menes alle luftdyktige fremkomstmidler som blir brukt av nødetatene (Politi og Ambulanse).
§2.9
Politiet skal IKKE bli beskutt, kidnappet, drept eller ranet med mindre dette er relevant til et bra rollespill.
§2.10
Ved ran eller lignende skal ting skje realistisk i forhold til Norge. Dette skjer IKKE ofte!
§2.11
“Cop baiting” (Lokker politiet til å stoppe eller forfølge dem) er IKKE tillatt.
§2.12
Om du skal være borte fra spillet i over 10 minutter, LOGG AV serveren.
§2.13
Om spillet ditt crasher midt i rollespill, ta kontakt med gjeldene parter via Discord og forklar. Rollespillet kan da pauses til alle er klare igjen.
§2.14
Du skal IKKE skrike, hyle eller lignende i mikrofonen.
§2.15
Multikaraktering (Bruker en karakter til ulovlige hendelser, for og beskytte en annen karakter) er STRENGT FORBUDT.
§2.16
Når noen tar dine kommunikasjons muligheter så kan du IKKE kommunisere noen andre steder enn voice funksjonen in-game.
(Dette gjelder for eksempel, mobil, tweets, Discord osv)
§2.17
“Darkweb” skal IKKE brukes hos NorskRP da all kommunikasjon skal foregå via in-game chat, mobil, voice eller Discord.
§2.18
Bodycam(streaming) som bevis i en sak er IKKE tillat og blir heller ikke godkjent i en straffesak. (Gjelder politi og sivile)(Det finnes heller ikke noen Droner på serveren)
§2.19
Ved store skader hvor du ligger nede og det er spørsmål om karakteren din er død eller noe annet, så er det Ambulansetjenesten som AVGJØR dette utfra skadene du har pådratt deg.

§3 – Nødetaters regler

§3.1
Lærlinger PLIKTER til å alltid sitte på, og være under oppsyn av en ansatt i sin respektive etat.
§3.2
Som ansatt i en nødetat PLIKTER du til å delta i deres respektive sambands rom på Discord
§3.3
Ansatte i Politiet skal IKKE delta i noen form for kriminelle miljøer eller handlinger.
§3.4
Ansatte i Politiet, PLIKTER å gå på vakt om det ikke er 5 eller flere på vakt allerede.
§3.5
Politiet skal IKKE følge etter sivile og plage de uten et grunnlag.
§3.6
Ansatte i Ambulansetjenesten PLIKTER å gå på vakt om det ikke er 2 eller flere på vakt allerede.
§3.7
Alle i Ambulansetjenesten som er på vakt (har på sin respektive uniform) PLIKTER å forlate skarpe situasjoner.
Om det er våpen i bilde SKAL politiet varsle når deres etat kan fullføre sitt arbeid
§3.8
Medlemmer av Beredskapstroppen “Delta” PLIKTER til å følge sitt instruksjons dokument.
Akkurat nå er vi LIVE på Twitch!
OFFLINE