NorskRP Regelverket

Sist oppdatert: 19.08.2019 – 09:17

§1 – Omfang

NorskRP Regelverket gjelder for alle medlemmer og brukere av NorskRP sine plattformer.
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til;
Discord, spillserverene, Facebook, Forum og andre sosiale plattformer som er underlagt NorskRP.

Ethvert medlem plikter til å sette seg inn, forstå og kunne gjennomføre sine handlinger i henhold til dette regelverket.

Administratorer kan til en viss grad bryte rollespill om de ser dette som en nødvendighet.

Eierskapet reserverer seg retten til og kunne avstå, endre eller håndheve nye regler om de ser dette som en nødvendighet.

Med Medlem så menes en person som har søkt, og blitt godkjent til å bruke våres plattformer.
Med Moderator menes de personer som er valgt av Administrasjonen til å moderere samfunnet.

Med Administrasjonen menes de personer som har blitt valgt av eierskapet til å administrere og styre spillsamfunnet.
Med Eierskapet menes de som eier spillsamfunnet.

§2 – Medlemskap

§2.1
Du MÅ være 16 eller eldre for å søke medlemskap.

§2.2
Du SKAL være egnet til å kunne rollespille.

§2.3
Du SKAL kunne følge regelverkene og oppføre deg på alle plattformer underlagt NorskRP.

§2.4
Du MÅ ha en tydelig, og fungerende mikrofon.

§2.5
Du MÅ kunne kommunisere skriftlig og muntlig på Norsk

§2.6
Du SKAL til enhver tid du spiller på en server underlagt NorskRP være tilgjengelig på vår Discord server.

§2.7
Du PLIKTER SELV å si opp ditt medlemskap om du ønsker dette. (Kontakt Administrasjonen for å avslutte ditt medlemskap)

§2.8 
Du SKAL ha ditt medlemsnummer synlig til enhver tid på Discord og våre servere. Vi bruker dette formatet: [medlemsnr] gamertag (Eks. [007] NRP4life)

§3 – Hierarki

Eierskapet

Eierskapet i NorskRP består av de som eier NorskRP.

§3.1a
Eiere har den bestemmende makten.

§3.1b
Flertall fra eierskapet kan overstyre administrasjonens avgjørelser.

§3.1c
Eierskapet velger hvem som sitter i Administrasjonen.

§3.1d
Eierskapet har muligheten til å endre / unnvike regelverket om de ser det nødvendig.

§3.1e
Det skal være flertall i Eierskapet ved endringer.

§3.1f
Eierskapet kan utestenge medlemmer permanent.

§3.1g
Eierskapet kan sette restriksjoner på medlemmer, samt oppheve de.

§3.1h
Eierskapet er pliktet til å oppdatere og informere de Administrasjonen og Moderatorene om nødvendig.

Administrasjonen

Administrasjonen i NorskRP består av de som administrerer spillsamfunnet, spillserverene og medlemsbasen i NorskRP.

§3.2a Administrasjonen har den styrende makten.
§3.2b Administrasjonen står for den daglige driften, sammen med eierskapet.
§3.2c Administrasjonen velger hvem som sitter som Moderator.
§3.2d Administrasjonen kan utestenge medlemmer i opptil 14 dager. Lederen kan utestenge medlemmer i lengre perioder eller permanent.
§3.2e  Administrasjonen er pliktet til å oppdatere og informere Eierskapet og Moderatorene om nødvendig.

Moderatorene

Moderatorene i NorskRP skal hjelpe Administrasjonen med å opprettholde orden, oppførsel og regelverkene vi har i NorskRP.

§3.3a En Moderator skal opprettholde orden og regelverket sammen med Administrasjonen i samfunnet.
En Moderator har derfor en begrenset styrende makt.
§3.3b En Moderator kan kicke ett medlem fra serveren. (Grunn til kick skal alltid legges ved)
En Moderator kan ikke utestenge ett medlem.
§3.3c Moderatorer skal fordele seg utover GTA serverene. Er det mer en 10 medlemmer på en server skal det, hvor mulig, til enhver tid være en moderator på serveren.
§3.3d Moderatorer er pliktet til å oppdatere og informere Administrasjonslederen, Administrasjonen og Eierskapet om nødvendig.

§4 – Discord

Discord er plattformen vi bruker til å kommunisere utenfor og noen ganger in-game. Discorden er forbeholdt våre medlemmer og kan brukes som en sosial plattform til å kommunisere på.

§4.1
Det er IKKE tillatt å bruke soundboard eller lignende verktøy for å skape støy inne på Discord, med mindre dette er avtalt i en lukket kanal.

§4.2
Når du skal kontakte noen, IKKE mas.

§4.3
Du skal IKKE hoppe inn i kanaler hvor andre sitter, uten å ha klarering eller blitt invitert!

§4.4
Du skal IKKE bruke noen tekstur som fremviser støtende innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: pornografi, homofobi, rasisme, sexisme med flere.

§5 – Oppførsel

Alle medlemmer i NorskRP FORVENTES å ha en god oppførsel. Vi stiller krav om at folk skal ha normal folkeskikk, og kunne omhandles på en vennlig måte rundt andre mennesker. “Gjør mot andre, som du vil andre skal gjøre mot deg” er en gylden regel.

Eiere eller Administratorer kan bryte inn i rollespill om de ser det nødvendig jf. §1 – Omfang

§5.1
Ingen form for erting, mobbing, uthenging eller annen plagsom atferd mot andre. Det er NULLTOLERANSE mot mobbing i NorskRP

§5.2
Ingen spam, masing eller forstyrrende atferd mot andre medlemmer.

§5.3
Ingen baksnakking eller syting om andre medlemmer uten hensikter med å forklare en situasjon til en Administrator eller noen høyere i hierarkiet

§5.4
Ingen plagiat, sender du noe til oss, skal det være DITT VERK. Eventuelt skal det underrettes om at verket ikke er DITT EGET, og kilde SKAL fremvises.

§5.5
Du skal IKKE forekomme TYDELIG berusa på våre plattformer. En øl eller 3 er lov, men husk at vi har mindreårige!

§5.6
Du SKAL IKKE bruke noen måter for juks- eller juksemiddeler for og få en fordel, eller komme inn på noen av våres systemer.

§6 – NorskRP’s innhold

NorskRP’s innhold er, men er ikke begrenset til, teksturer, dokumenter, koder mv. Disse skal ikke under noen omstendigheter gis ut til andre enn kyndige. Dette gjelder både under medlemskapet OG etter medlemskapet er sagt opp.
Alt er © Copyright / Opphavsrett NorskRP og er NorskRP sine eiendeler.
Alle medlemmer har tilgang til det de skal, om du finner en feil, kontakt Administrasjonen.

§6.1
Du skal IKKE dele videre teksturer, dokumenter, passord, filer, IP-adresser mm. Alle medlemmer SKAL ha tilgang til det de selv trenger.

§6.2
Våre modpakker skal IKKE deles ut eller redistribueres uten tillatelse fra Eierskapet.

Akkurat nå er vi LIVE på Twitch!
OFFLINE